Nieuwsoverzicht

Ken je de pijpleiding indentificatiekleuren volgens de NBN 69 - NEN 3050 standaard?

Ken je de pijpleiding identificatiekleuren voor gas, bluswater, lucht, brandbare vloeistoffen, zuren, water, overige vloeistoffen of stoom volgens NBN 69 - NEN 3050?

Zie hier de RAL kleuren bij en de daarbij behorende typen pijpleidingen.

Wil je weten welke CombiColor en HARD HAT kleuren daarbij behoren?

Download Rust-Oleum pijpleiding identificatiekleuren hier