Reglement: Gratis 500ml blik CombiColor Aqua

1. De campagne

1. Vanaf 15 april 2022 kan de professionele schilder/toepasser via www.combicolor.eu een vouchercode aanvragen voor een gratis 500ml blik CombiColor Aqua of kan de professionele schilder/toepasser online een vouchercode activeren die hij/zij verkregen heeft via een Post Mailing. De vouchercode verkregen via de Post Mailing geeft ook recht op één gratis 500ml blik CombiColor Aqua. Deze campagne loopt tot 31 juli 2022.

2. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, treedt op als organisator van deze campagne.

3. Deelnemen kan alleen via de website www.combicolor.eu of via de deelnemende Rust-Oleum verdelers. Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct identificeren met naam, voornaam en e-mailadres en met een geldige en geactiveerde vouchercode.

4. Campagnegegevens: Vraag een vouchercode aan via www.combicolor.eu voor een gratis 500ml blik CombiColor Aqua, af te halen bij een deelnemende Rust-Oleum verdeler of activeer de vouchercode via www.combicolor.eu die u heeft ontvangen via een Post Mailing.

5. De campagne is enkel toegankelijk voor professionele schilders/toepassers, niet voor consumenten. 1 gratis 500ml blik CombiColor Aqua per deelnemer of per bedrijf.

6. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

2 . Algemeen

7. De deelname aan deze campagne impliceert de aanvaarding van het reglement. Over het reglement wordt geen communicatie (briefwisseling, email, telefoongesprekken etc.) gevoerd. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op www.combicolor.eu

8. De gratis 500ml blikken CombiColor Aqua zijn noch geheel noch gedeeltelijk omzetbaar in geld of andere voordelen in natura, ze zijn niet overdraagbaar aan derden en mogen niet in de handel gebracht worden.

9. De campagne loopt tot 31 juli 2022.

10. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A behoudt het recht om (delen van) de campagne te annuleren, te wijzigen of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.combicolor.eu

11. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van dit reglement, zal het directiecomité van Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A eenzijdig beslissen zonder mogelijkheid tot verhaal.

12. Het Belgische recht is van toepassing op de campagne ‘Gratis 500ml blik CombiColor Aqua’ en op dit reglement.

13. De deelnemer heeft kennis genomen van de Privacyverklaring te vinden op www.rust-oleum.eu/nl/over-ons/privacybeleid

14. Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.