Reglement: Gratis Comfort Spray Grip

Reglement: Gratis Comfort Spray Grip

1. Campagne

1. Vanaf 1 mei 2023 kan de professionele schilder/toepasser via www.rust-oleum.eu een vouchercode aanvragen voor een gratis Comfort Spray Grip of kan de professionele schilder/toepasser online een vouchercode activeren die hij/zij verkregen heeft via een e-mailing. De vouchercode verkregen via de e- mailing geeft recht op één gratis Comfort Spray Grip bij aankoop van 1 of meerdere Hard Hat® Advanced spuitbussen. De unieke code dient voorgelegd te worden aan de baliemedewerker van uw Rust-Oleum verdeler. Deze campagne loopt tot en met 30 juni 2023 of zolang de voorraad strekt.

2. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, treedt op als organisator van deze campagne.

3. Deelnemen kan alleen via de website www.rust-oleum.eu of via de deelnemende Rust-Oleum verdelers. Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct identificeren met naam, voornaam en e-mailadres en met een geldige en geactiveerde unieke vouchercode.

4. Campagnegegevens: vraag een vouchercode aan via www.rust-oleum.eu voor een gratis Comfort Spray Grip, af te halen bij een deelnemende Rust-Oleum verdeler of activeer de vouchercode via www.rust-oleum.eu die u heeft ontvangen via een e- mailing.

5. De campagne is enkel toegankelijk voor professionele schilders/toepassers, niet voor consumenten. 1 gratis Comfort Spray Grip per deelnemer of per bedrijf, bij aankoop van 1 of meerder Hard Hat® Advanced spuitbussen.

6. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

2 . Algemeen

1. De deelname aan deze campagne impliceert de aanvaarding van het reglement. Over het reglement wordt geen communicatie (briefwisseling, email, telefoongesprekken etc.) gevoerd. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door een melding te plaatsen op www.rust-oleum.eu.

2. De gratis Comfort Spray Grip is noch geheel noch gedeeltelijk omzetbaar in geld of andere voordelen in natura, is niet overdraagbaar aan derden en mag niet in de handel gebracht worden.

3. De campagne loopt tot 30 juni 2023 of tot einde voorraad van de Comfort Spray Grip.

4. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A behoudt het recht om (delen van) de campagne te annuleren, te wijzigen of te beëindigen. Hiervan zal melding worden gedaan op www.rust-oleum.eu 5. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van dit reglement, zal het directiecomité van Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A eenzijdig beslissen zonder mogelijkheid tot verhaal.

6. Het Belgische recht is van toepassing op de campagne ‘Gratis Comfort Spray Grip’ en op dit reglement.

7. De deelnemer heeft kennis genomen van de Privacyverklaring

8. Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.